Comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS

Comparecencia del Sr. Albert Font Massip, president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, y del Sr. Jordi Cinca Mateos, president de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació.

Comparecencia del Sr. José Antonio Herce, técnico designado por los representantes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació.

http://www.consellgeneral.ad/ca/videos/comissio-d2019estudi-per-a-la-sostenibilitat-de-les-pensions-de-jubilacio-de-la-cass/13-07-2021-comissio-d2019estudi-per-a-la-sostenibilitat-de-les-pensions-de-jubilacio-de-la-cass